Окото на Јенок

Yenok cover-page-001Мирен и трпелив млад човек по име Гор патува во Русија за привремена работа. Се враќа дома и слуша вести за неговиот татко Jиван. Јиван живеел во Москва, но се дознава дека е исчезнат. Гор се враќа дома за да биде со својата мајка и дедо додека чекаат
новости од Москва. Грофо потоа пристигнува од Тбилиси, Грузија и се претставува како син на Јиван.
Иако тие се многу различни, нивното пријателство цвета и се развиваат комплексни меѓучовечки односи, сè додека не се отплетка изненадувачка завршница, а тие учат да го гледаат светот преку стакленото око на стариот и мудар дедо на Гор.